Rekabet Gücünüzü Arttırın

Tip yenileme ve tip değişiklikleri hizmetleri, bazı durumlarda müşterilerimize ait hali hazırdaki vagonların verimini, taşıma ekonomisini ve nihai olarak da rekabet gücünü arttırabilmektedir.

Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda her tür yük vagonunu özelleştirmeye hazırız. Bu özelleştirmeler geniş değişimlerin yanı sıra küçük bazı iyileştirmeler şeklinde de gerçekleşebilmekte. Örnek olarak;

  • Kapalı tip vagonlarını, konteyner vagonuna çevirmek
  • Flat vagonların yan kapaklarını kaldırmak
  • Vagonlara ait dikmeleri kaldırmak
olarak sıralayabiliriz.

Standartlara Uyum

Rayvag A.Ş. olarak, vagon sahibinin mevcut vagonlarında değişen yük hareketi ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda, UIC, CUU, RIV, RID standartlarına uygun, sayısal gerilme ve deformasyon (FEM) analizleri ile desteklenmiş olarak tip değişikliği yapmaktadır.


İletişime Geçmek İçin

Buraya Tıklayınız