Şirket faaliyetlerimizi din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yönetmek temel ilkemizdir. Kanunlara, yönetmeliklere ve resmi yönlendirmelere tam uyum sağlamakla birlikte, bunların ötesinde tüm şirketlere örnek olabilecek politikaları kültürümüzün bir parçası olarak görürüz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir işin altına imza atmayız, uygulamaya almayız. Etik, şeffaf ve hesap verebilir tutum ve davranışlar örnek bir şirket olmamızı sağlayacak temel günlük yaşam pratiğimizdir.

Bu temel ilkelerden hareketle, faaliyetlerimizde;

  • Etik değerlerden ödün vermeden ticari faaliyetlerde bulunuruz.
  • Yurtiçi ve yurtdışında bulunan tüm paydaşlarımızla uyum içinde çalışır katılımlarını teşvik ederiz.
  • Öncelikli paydaşlarımız olan çalışanlarımız, müşterilerimiz ve topluma değer katmak ve örnek olmaya çalışırız.
  • Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını ve güvenliğini korumak ve olumlu yönde artırmak görevimizdir.
  • Doğa anaya sorumluluklarımızın ve doğaya etkilerimizin farkında olup, en aza indirme gayreti taşır, bu yönde yenilikçi uygulamalar başlatırız.
  • Toplumun bir parçası olarak dinamik, değişime öncülük eden, toplumsal duyarlılıkları dile getiren, sorumluluk bilinci yüksek çalışanlarımızın aktif katılımını sağlarız.
  • Daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllülüğü esas alırız.
  • Toplumun geleneklerini ve kültürünü koruyucu bir yaklaşım sergileriz.