Kuruluşumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası önemli faktörleri kontrol altında tutmaya ve zararlı etkileri en aza indirmeye çalışırız.

Demiryolu üretim sektörünün gerektirdiği yasa ve yönetmelikleri yanı sıra, Çevre Mevzuatı ve yerel gerekliliklere uyum sağlarız.

Sürdürülebilir bir çevre için hammadde fire oranlarının azaltılmasını, enerjinin etkin kullanılmasını, atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini esas alırız.

Kuruluşumuz ve alt işverenlerimizin çalışanlarını çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenleriz. Tedarikçilerimizi ve fason üretim yaptırdığımız kuruluşları çevre etkisi açısından değerlendirir ve kontrol ederiz.

EFQM Mükemmellik Modelini hedefleyen bir kuruluş olarak paydaşlarımızdan da çevre konusunda beklenti, ihtiyaç ve geri bildirimlerini alır, analiz eder, dengeler ve uygularız.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlar, periyodik belirlenen hedefler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirir ve bu sayede, çevre kirliliğini önlemeyi taahhüt ederiz.