RAYVAG Vagon olarak “en önemli sermayemiz” diye tanımladığımız kurum itibari ile ilgili kurumsal değerlerimizi, her ne kadar vizyon ve misyon bildirgelerimizde değinmiş olsak ta, bu değerleri tüm politika ve süreçlere indirgemeye yönelik bir kalite yönetim sistemi oluşturduk. Tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizi ve sorumluluklarımızı, kalite anlayışımızı, iletişim yöntemlerimizi, çevre yaklaşımımızı, iş sağlığı ve güvenlik uygulamalarımızı kısacası tüm süreçlerimizi tanımlayan ve bize yol gösteren politikalar oluşturarak hedefimizde 2023 senesi olmak üzere yol haritamızı çizdik.

Politikalarımız her yılın son çeyreğinde ilgili ekiplerce değerlendirmeye alınır, gözden geçirilir ve iş yapımızdaki değişimlere göre tekrardan güncellenir. Kısa ve uzun vadeli hedeflerimize ulaşma yolunda bize yol gösteren en önemli kaynağımız olan politikalarımız, tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmekte ve günlük iş hayatına dahil edilmektedir.