Rayvag A.Ş. olarak, Vizyon ve Misyonumuzun yanı sıra, politikalarımızı belirlerken göz önünde bulundurduğumuz bazı değerlerimiz ve bu değerlere bakış açılarımızdan da kısaca bahsetmek isteriz.

  • İnsan mutluluğu
  • Yaşam kalitesinin insan mutluluğundan geçtiğini biliriz. Çalışanlarımızın yetkinliklerinin müşterilerimizin mutluluğuna yansıdığını düşünürüz. İnsana saygı kavramının bu zincirin en önemli halkası olduğuna inanırız.
  • Doğal kaynakların korunması
  • Dünyaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluk sahibi olduğumuzu biliriz. Enerji kullanımı başta olmak üzere tüm dünya kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması gerektiğini düşünürüz. Ekolojik ve sosyolojik olarak topluma katkıda bulunmanın önemine inanırız.
  • Etik ve ilkeli yönetim
  • Hakkaniyet, hesap verilebilirlik ve şeffaflık değerleri bizim için önemlidir. Etik ve ahlaklı olmanın karar verme süreçlerimizin omurgası olduğunu, ulusal ve global alanda kabul edilmiş etik kurallarına uyulması gerektiğini düşünürüz. Yastığa başımızı rahat bir şekilde koymanın önemine inanırız.
  • Değişim
  • Değişmeyen tek şeyin, değişim olduğunu biliriz. Değişimin sadece yeniliklere açık olmak anlamına gelmediğini, gelişimin değişimle olduğunu düşünürüz. Mükemmellik ilkesiyle işlerimizi sürekli iyileştirmemiz ve geliştirmemiz gerektiğine inanırız.
  • Başarma tutkusu
  • Başarı yolculuğunun ilk adımının işe başlamak, tamamlayıcı adımının ise tutku olduğunu biliriz. Çözüm odaklı ve pozitif bir karaktere sahip olmanın bizi başarı yolunda emin adımlarla taşıyacağını düşünürüz. Bu yolda attığımız her adımın, yeni işlerin ve başarıların habercisi olduğuna inanırız.