Kurumsal İletişim Politikası
İletişim Politikamız

Katılımcı bir yönetim için bize göre en önemli destek faktörü iletişimdir. Kurum içerisinde ve dışarısında temasta olduğumuz paydaşlarımızla; dürüst, şeffaf, etik, anlaşılabilir, sürdürülebilir ve hesap verilebilirlik ilkelerine dayanarak düzenli ve çift yönlü bilgi alışverişinde bulunmaya özen gösteririz.

Sürdürülebilirlik Politikası
Sürdürülebilirlik Politikamız

Şirket faaliyetlerimizi din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yönetmek temel ilkemizdir. Kanunlara, yönetmeliklere ve resmi yönlendirmelere tam uyum sağlamakla birlikte, bunların ötesinde tüm şirketlere örnek olabilecek politikaları kültürümüzün bir parçası olarak görürüz.

Çevre Politikası
Çevre Politikamız

Kuruluşumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası önemli faktörleri kontrol altında tutmaya ve zararlı etkileri en aza indirmeye çalışırız.Demiryolu üretim sektörünün gerektirdiği yasa ve yönetmelikleri yanı sıra, Çevre Mevzuatı ve yerel gerekliliklere uyum sağlarız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Sağlık Politikamız

Paydaşlarımızın, kuruluşumuzun faaliyetleri dolayısıyla maruz kalabilecekleri tehlikeleri en aza indirmek için uygun teknoloji kullanır, koruyucu ve önleyici tedbirleri alırız. Kuruluşumuzda yürütülen faaliyetlerin, Sağlık Bakanlığı yasa ve yönetmelikleri yanı sıra yürürlükteki İş Hukuku Mevzuatı ve yerel gerekliliklere uyumu sağlarız.

Kalite Politikası
Kalite Politikamız

Müşteri odaklı süreç yaklaşımımızın ve sürekli iyileştirme prensibimizin gereği olarak ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 14001 Çevre yönetim ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini kullanırız. Sektörümüz gereği, ürünlerin üretilmesi, geliştirilmesi ve bakımları ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere ve yürürlükte olan kurallara sürekli olarak uygunluğu sağlarız.

İnsan Kaynakları Politikası
İnsan Politikamız

Kuruluşumuzu geleceğe taşıyacak yetkinlik, bilgi birikimi ve gelişim potansiyeline sahip, başarı, takım ve değer odaklı adayları fırsat eşitliği ilkesiyle işe alırız. Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme yaklaşımımızla, çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirecek gelişim olanakları hazırlayarak kuruluşumuzun mevcut ve gelecekteki yetkinlik gereksinimlerinin karşılanmasını sağlarız.


İletişime Geçmek İçin

Buraya Tıklayınız